Podium du jour

#1
boy:bg:1:body:5:wear:31:mouth:7:nose:8:eyes:13:hair:32:beard:2
70,1k
#2
monster:bg:54:glasses:44:hats:10:body:0:mouth:16:eyes:28
2 829
#3
girl:bg:22:glasses:0:body:1:wear:34:mouth:3:nose:1:eyes:1:hair:8
1 818
#4
girl:bg:1:glasses:19:body:1:wear:21:mouth:2:nose:1:eyes:1:hair:48
36,4k
#5
8,7k
#6
symbol:bg:17:color1:0:icon:40
230,9k
antic_egypt_gizeh_r

Tableaux des scores

Vous ne pouvez avoir qu'un seul de vos scores dans ces listes.
Du Mois
1
symbol:bg:52:color1:10:icon:5:blason:0
31967
2
boy:bg:49:glasses:21:body:3:wear:27:mouth:7:nose:10:eyes:7:hair:42:beard:4
31944
3
boy:bg:27:hats:10:body:1:wear:19:mouth:6:nose:1:eyes:11:hair:63:beard:0
31899
4
boy:bg:52:glasses:52:hats:3:body:0:wear:0:mouth:0:nose:0:eyes:0:hair:8:beard:0
31855
5
symbol:bg:20:color1:22:icon:79
31853
6
monster:bg:13:glasses:20:hats:0:body:1:mouth:18:eyes:3
31824
7
boy:bg:29:hats:27:body:8:wear:33:mouth:18:nose:11:eyes:19:hair:51:beard:46
31823
8
symbol:bg:19:color1:10:icon:26
31819
9
symbol:bg:52:color1:25:icon:74:blason:1
31804
10
boy:bg:27:body:2:wear:3:mouth:6:nose:0:eyes:9:hair:21:beard:33
31800
11
symbol:bg:40:color1:30:icon:75:blason:2
31750
12
boy:bg:17:body:5:wear:20:mouth:2:nose:1:eyes:17:hair:63:beard:45
31746
13
boy:bg:18:glasses:38:hats:28:body:2:wear:25:mouth:17:nose:8:eyes:20:hair:54:beard:6
31740
14
boy:bg:28:glasses:37:hats:4:body:5:wear:9:mouth:6:nose:8:eyes:16:hair:15:beard:0
31730
15
boy:bg:17:glasses:32:hats:30:body:2:wear:29:mouth:2:nose:4:eyes:14:hair:20:beard:0
31715
16
31708
17
boy:bg:1:glasses:21:body:2:wear:13:mouth:6:nose:7:eyes:16:hair:38
31693
18
symbol:bg:2:color1:30:icon:1
31645
19
girl:bg:20:glasses:0:hats:9:body:2:wear:32:mouth:1:nose:1:eyes:22:hair:12
31642
20
boy:bg:1:body:5:wear:31:mouth:7:nose:8:eyes:13:hair:32:beard:2
31638
21
girl:bg:16:glasses:1:hats:22:body:4:wear:21:mouth:2:nose:3:eyes:10:hair:4
31610
22
monster:bg:30:glasses:10:hats:6:body:10:mouth:18:eyes:3
31602
23
monster:bg:54:glasses:44:hats:10:body:0:mouth:16:eyes:28
31585
24
31572
25
girl:bg:52:glasses:0:hats:0:body:1:wear:42:mouth:12:nose:5:eyes:12:hair:4
31544
De la Semaine
1
symbol:bg:20:color1:22:icon:79
31853
2
boy:bg:17:body:5:wear:20:mouth:2:nose:1:eyes:17:hair:63:beard:45
31746
3
boy:bg:28:glasses:37:hats:4:body:5:wear:9:mouth:6:nose:8:eyes:16:hair:15:beard:0
31730
4
symbol:bg:2:color1:30:icon:1
31645
5
boy:bg:1:body:5:wear:31:mouth:7:nose:8:eyes:13:hair:32:beard:2
31638
6
monster:bg:54:glasses:44:hats:10:body:0:mouth:16:eyes:28
31585
7
symbol:bg:19:color1:27:icon:30
31512
8
monster:bg:36:glasses:0:hats:24:body:19:mouth:7:eyes:11
31491
9
boy:bg:22:glasses:35:hats:6:body:1:wear:9:mouth:11:nose:4:eyes:20:hair:33
31455
10
girl:bg:36:glasses:15:body:1:wear:32:mouth:10:nose:4:eyes:6:hair:44
31441
11
girl:bg:22:glasses:0:body:1:wear:1:mouth:1:nose:1:eyes:1:hair:2
31440
12
boy:bg:1:body:2:wear:6:mouth:0:nose:0:eyes:0:hair:0
31424
13
girl:bg:22:glasses:0:body:1:wear:34:mouth:3:nose:1:eyes:1:hair:8
31397
14
31391
15
boy:bg:1:glasses:21:hats:10:body:6:wear:9:mouth:7:nose:3:eyes:5:hair:20:beard:8
31367
16
girl:bg:1:glasses:19:body:1:wear:21:mouth:2:nose:1:eyes:1:hair:48
31365
17
31322
18
31318
19
31219
20
boy:bg:27:glasses:0:hats:18:body:2:wear:13:mouth:15:nose:4:eyes:3:hair:5:beard:0
31180
21
symbol:bg:17:color1:0:icon:40
31034
22
boy:bg:1:hats:0:body:2:wear:27:mouth:0:nose:4:eyes:1:hair:41:beard:40
30986
23
boy:bg:1:glasses:11:body:1:wear:1:mouth:2:nose:1:eyes:13:hair:15
30949
24
boy:bg:39:glasses:28:body:6:wear:33:mouth:17:nose:0:eyes:15:hair:21
30895
25
boy:bg:27:hats:28:body:4:wear:17:mouth:6:nose:4:eyes:17:hair:34:beard:15
30490
Du Jour
1
boy:bg:1:body:5:wear:31:mouth:7:nose:8:eyes:13:hair:32:beard:2
31638
2
monster:bg:54:glasses:44:hats:10:body:0:mouth:16:eyes:28
31585
3
girl:bg:22:glasses:0:body:1:wear:34:mouth:3:nose:1:eyes:1:hair:8
31397
4
girl:bg:1:glasses:19:body:1:wear:21:mouth:2:nose:1:eyes:1:hair:48
31365
5
31219
6
symbol:bg:17:color1:0:icon:40
31034
7
29144

Les commentaires

monster:bg:21:glasses:0:hats:33:body:0:mouth:2:eyes:25
21,7k
   

ë’€êÿ¿[{¿ûþ‘’¬ä€þ¿ÿ[ä{¿`{`ä[×`ûþ¿‘’ðêþð‘ëßï©ßëä‘ðü?ßü¬ë‘ß‘â€?‘â©êðû‬?¬üßä묬ÄÛß‘¬ÐÛ{[ÛŸ{[Û?€ÛÂ?[ʬ€ÂÐÛÊ{

[Ÿ^{[|[Ô Þß ÄÖÞ¬Ä ËßܬÂЀ¬ÛÄߑ€ŸŸ’??îÿâꬑ‘¬ô€‘¬ØÎ


€ ÐÞ?Ê???Þ’ËʒʌΒŒßÏ’€Ê÷×××€Â?€ÂÔ€Â??¬?¿×©÷»÷¿¬?ÊΑÔ{~{Ô

monster:bg:21:glasses:0:hats:33:body:0:mouth:2:eyes:25
21,7k
   

………………………………………………………………………………………………
………………….._,,-~’’’¯¯¯’’~-,,…………………………………………………………
………………..,-‘’ ; ; ;_,,---,,_ ; ;’’-,…………………………….._,,,---,,_………………
……………….,’ ; ; ;,-‘ , , , , , ‘-, ; ;’-,,,,---~~’’’’’’~--,,,_…..,,-~’’ ; ; ; ;__;’-,……………
……………….| ; ; ;,’ , , , _,,-~’’ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ¯’’~’-,,_ ,,-~’’ , , ‘, ;’, …………
……………….’, ; ; ‘-, ,-~’’ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;’’-, , , , , ,’ ; |…………
…………………’, ; ;,’’ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;’-, , ,-‘ ;,-‘…………
………………….,’-‘ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;’’-‘ ;,,-‘…………..
………………..,’ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;__ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ‘-,’……………..
………………,-‘ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;,-‘’¯: : ’’-, ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; _ ; ; ; ; ;’,……………..
……………..,’ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;| : : : : : :| ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ,-‘’¯: ¯’’-, ; ; ;’,…………….
…………….,’ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ‘-,_: : _,-‘ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; | : : : : : :| ; ; ; |……………
……………,’ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ¯¯ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;’-,,_ : :,-‘ ; ; ; ;|……………
…………..,-‘ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ,,-~’’ , , , , ,,,-~~-,, , , , _ ; ; ;¯¯ ; ; ; ; ;|……
…………,-‘ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;,’ , , , , , , ,( : : : : : ) , , , ,’’-, ; ; ; ; ; ; ; ;|…………
……….,-‘ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;’, , , , , , , , ,’~---~’’ , , , , , ,’ ; ; ; ; ; ; ; ;’,…………..
…….,-‘’ ; _, ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ‘’~-,,,,--~~’’’¯’’’~-,,_ , ,_,-‘ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ‘,………….
….,-‘’-~’’,-‘ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; | ; ; | . . . . . . ,’; ,’’¯ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ,_ ; ‘-,………..
……….,’ ; ;,-, ; ;, ; ; ;, ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ‘, ; ;’, . . . . .,’ ;,’ ; ; ; ;, ; ; ;,’-, ; ;,’ ‘’~--‘’’………
………,’-~’ ,-‘-~’’ ‘, ,-‘ ‘, ,,- ; ; ; ; ; ; ; ; ‘, ; ; ‘~-,,,-‘’ ; ,’ ; ; ; ; ‘, ;,-‘’ ; ‘, ,-‘,……………..
……….,-‘’ ; ; ; ; ; ‘’ ; ; ;’’ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ‘’-,,_ ; ; ; _,-‘ ; ; ; ; ; ;’-‘’ ; ; ; ‘’ ; ;’-,…………..
……..,-‘ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;¯¯’’¯ ; ; ; ; ; ; ; ; , ; ; ; ; ; ; ; ; ;’’-,……….
……,-‘ ; ; ; ; ; ; ; ,, ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; |, ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ‘-,…….
…..,’ ; ; ; ; ; ; ; ;,’ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;|..’-,_ ; ; ; , ; ; ; ; ; ‘,…..
….,’ ; ; ; ; ; ; ; ; | ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;,’…….’’’,-~’ ; ; ; ; ; ,’…..
…,’ ; ; ; ; ; ; ; ; ;’~-,,,,,--~~’’’’’’~-,, ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;,’…..,-~’’ ; ; ; ; ; ; ,-‘……
…| ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ‘, ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;,’…,-‘ ; ; ; ; ; ; ; ;,-‘……..
…’, ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ,-‘ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ,’….’, ; ; ; ; _,,-‘’…………
….’, ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ,-‘’ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;,’…….’’~~’’¯………………
…..’’-, ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;_,,-‘’ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ,-‘…………………………….
………’’~-,,_ ; ; ; ; _,,,-~’’ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;,-‘……………………………..
………..| ; ; ;¯¯’’’’¯ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;,,-‘……………………………….
………..’, ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;,-‘…………………………………
…………| ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;|…………………………………..
…………’, ; ; ; ; ; ; ; ; ; ~-,,___ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;’,………………………………….
………….’, ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;,-‘….’’-, ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ‘,…………………………………
………..,’ ‘- ; ; ; ; ; ; ; ; ;,-‘’……….’-, ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ‘,………………………………..
……….,’ ; ;’ ; ; ; ; ; ; ,,-‘…………….’, ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;’,……………………………….
………,’ ; ; ; ; ; ; ; ;,-‘’…………………’’-, ; ; ; ; ; ; ; ; ; |……………………………….
……..,’ ; ; ; ; ; ; ;,,-‘………………………’’, ; ; ; ; ; ; ; ; |………………………………
……..| ; ; ; ; ; ; ;,’…………………………,’ ; ; ; ; ; ; ; ;,’……………………………….
……..| ; ; ; ; ; ; ,’………………………..,-‘ ; ; ; ; ; ; ; ,’’………………………………..
……..| ; ; ; ; ; ;,’……………………….,-‘ ; ; ; ; ; ; ; ,-‘………………………………….
……..’,_ , ; , ;,’……………………….,’ ; ; ; ; ; ; ; ,-‘……………………………………
………’,,’,¯,’,’’|……………………….| ; ; ; ; ; ; ; ; ‘--,,………………………………….
………….¯…’’………………………..’-, ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;’’~,,…………………………….
……………………………………………’’-,, ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;’’~-,,……………………….
………………………………………………..’’-, ; ; ; ; ; ,,_ ; ;’-,’’-,……………………..
…………………………………………………..’, ; ; ; ; ; ; ‘-,__,\\--\\...........................
……………………………………………………’-, ; ; ;,,-~’’’ \\ , ,|, |……………………
………………………………………………………’’~-‘’_ , , ,,’,_/--‘……………………
…………………………………………………………….’’~-~’………………….…….
_______________________

symbol:bg:19:color1:27:icon:30
290
   

1ère partie :1er du jour

girl:bg:7:glasses:46:hats:41:body:9:wear:8:mouth:1:nose:2:eyes:7:hair:39
920
   

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$
$ $ $ $ $$$$$
$ $ $ $ $$ $$$
$ $ $ $ $$ $$$
$$$ $$$ $$$ $$$ $$ $$
$$$ $$$ $$$ $$$ $$$$$$$ $$
$$$$$$$ $$
$$$$$$$ $$
$$$$$$
$$$$$$

symbol:bg:40:color1:30:icon:75:blason:2
3 837
   

1er du jour 3e de la semaine 24 du mois

symbol:bg:40:color1:30:icon:75:blason:2
3 837
   

@t.e.eLawrence : 23e du mois

symbol:bg:40:color1:30:icon:75:blason:2
3 837
   

3e du jour

symbol:bg:40:color1:30:icon:75:blason:2
3 837
   

c'est trop facile

monster:bg:36:glasses:0:hats:24:body:19:mouth:7:eyes:11
661
   

je trouve jeux-geographique.com et jeux-historique.com trop bien et on s'amuse en apprenent .

boy:bg:30:glasses:10:hats:30:body:2:wear:29:mouth:2:nose:8:eyes:3:hair:69
2 886
   

@skieur17005 : oui

boy:bg:30:glasses:10:hats:30:body:2:wear:29:mouth:2:nose:8:eyes:3:hair:69
2 886
   

@Jean Moulin : preemierdu jour

girl:bg:52:glasses:0:hats:0:body:1:wear:42:mouth:12:nose:5:eyes:12:hair:4
4 462
   

@skieur17005 : c'est vrai

symbol:bg:40:color1:30:icon:75:blason:2
3 837
   

mettez moi en favoris et je vous invite à rejoindre le club les FFI

symbol:bg:40:color1:30:icon:75:blason:2
3 837
   

EKM maintenant tu es dans mes favoris

girl:bg:30:glasses:0:hats:40:body:1:wear:17:mouth:11:nose:3:eyes:25:hair:9
4 189
   
___88_oo88__________
____888888oo_______
___o8888888888ooo____
___8888888888880o,_____
___8888888888888_______________
__o88888888888888___________o8888888o_________________
_o88888º_888888888oo____oo88888888888888o_______________
_88888___888888888888888888888888888888888o____________
__ººº_____88888888888888888888888888888888888o____________
__________888888888888888888888888888888888888o_________o__
__________8888888888888888888888888888888888888888ooooo8___
__________888888888888888888888888888888888888888888888º___
_________o8888888888888888888888888888888_8888888888ºº______
_________888888888888888888888888888888ºº__º8888888888______
__________º888888888888888888888º_88888_______ººººººº_________ ___________8888888888888888888____88888_____
___________88888888888ºººººº88888o__º8888_____
____________888__8888______º888888_º888_____
_____________88__888º_________ºº888º_888______
_____________º88o888____________88__888______
______________8888º_____________88__88º______
______________888o___________.__81_.8º____
_______________º888___..._____.___81_8º___
________________º88ooo88o_______8o8º___
__________________º88ººº_________888o___
___________________º888_________888___
____________________º88_________888º__

Afficher les 2 réponses précédentes
monster:bg:30:glasses:10:hats:6:body:10:mouth:18:eyes:3
18,9k
   

@0072045 : Ouahhh...

symbol:bg:40:color1:30:icon:75:blason:2
3 837
   

@Miss Bond : ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

symbol:bg:40:color1:30:icon:75:blason:2
3 837
   

@Miss Bond : ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

symbol:bg:52:color1:22:icon:90
5,4k
   

12° TT !!

girl:bg:30:glasses:0:hats:40:body:1:wear:17:mouth:11:nose:3:eyes:25:hair:9
4 189
   


………………………………………………………………………………………………
………………….._,,-~’’’¯¯¯’’~-,,…………………………………………………………
………………..,-‘’ ; ; ;_,,---,,_ ; ;’’-,…………………………….._,,,---,,_………………
……………….,’ ; ; ;,-‘ , , , , , ‘-, ; ;’-,,,,---~~’’’’’’~--,,,_…..,,-~’’ ; ; ; ;__;’-,……………
……………….| ; ; ;,’ , , , _,,-~’’ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ¯’’~’-,,_ ,,-~’’ , , ‘, ;’, …………
……………….’, ; ; ‘-, ,-~’’ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;’’-, , , , , ,’ ; |…………
…………………’, ; ;,’’ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;’-, , ,-‘ ;,-‘…………
………………….,’-‘ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;’’-‘ ;,,-‘…………..
………………..,’ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;__ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ‘-,’……………..
………………,-‘ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;,-‘’¯: : ’’-, ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; _ ; ; ; ; ;’,……………..
……………..,’ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;| : : : : : :| ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ,-‘’¯: ¯’’-, ; ; ;’,…………….
…………….,’ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ‘-,_: : _,-‘ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; | : : : : : :| ; ; ; |……………
……………,’ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ¯¯ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;’-,,_ : :,-‘ ; ; ; ;|……………
…………..,-‘ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ,,-~’’ , , , , ,,,-~~-,, , , , _ ; ; ;¯¯ ; ; ; ; ;|……
…………,-‘ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;,’ , , , , , , ,( : : : : : ) , , , ,’’-, ; ; ; ; ; ; ; ;|…………
……….,-‘ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;’, , , , , , , , ,’~---~’’ , , , , , ,’ ; ; ; ; ; ; ; ;’,…………..
…….,-‘’ ; _, ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ‘’~-,,,,--~~’’’¯’’’~-,,_ , ,_,-‘ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ‘,………….
….,-‘’-~’’,-‘ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; | ; ; | . . . . . . ,’; ,’’¯ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ,_ ; ‘-,………..
……….,’ ; ;,-, ; ;, ; ; ;, ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ‘, ; ;’, . . . . .,’ ;,’ ; ; ; ;, ; ; ;,’-, ; ;,’ ‘’~--‘’’………
………,’-~’ ,-‘-~’’ ‘, ,-‘ ‘, ,,- ; ; ; ; ; ; ; ; ‘, ; ; ‘~-,,,-‘’ ; ,’ ; ; ; ; ‘, ;,-‘’ ; ‘, ,-‘,……………..
……….,-‘’ ; ; ; ; ; ‘’ ; ; ;’’ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ‘’-,,_ ; ; ; _,-‘ ; ; ; ; ; ;’-‘’ ; ; ; ‘’ ; ;’-,…………..
……..,-‘ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;¯¯’’¯ ; ; ; ; ; ; ; ; , ; ; ; ; ; ; ; ; ;’’-,……….
……,-‘ ; ; ; ; ; ; ; ,, ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; |, ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ‘-,…….
…..,’ ; ; ; ; ; ; ; ;,’ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;|..’-,_ ; ; ; , ; ; ; ; ; ‘,…..
….,’ ; ; ; ; ; ; ; ; | ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;,’…….’’’,-~’ ; ; ; ; ; ,’…..
…,’ ; ; ; ; ; ; ; ; ;’~-,,,,,--~~’’’’’’~-,, ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;,’…..,-~’’ ; ; ; ; ; ; ,-‘……
…| ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ‘, ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;,’…,-‘ ; ; ; ; ; ; ; ;,-‘……..
…’, ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ,-‘ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ,’….’, ; ; ; ; _,,-‘’…………
….’, ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ,-‘’ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;,’…….’’~~’’¯………………
…..’’-, ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;_,,-‘’ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ,-‘…………………………….
………’’~-,,_ ; ; ; ; _,,,-~’’ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;,-‘……………………………..
………..| ; ; ;¯¯’’’’¯ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;,,-‘……………………………….
………..’, ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;,-‘…………………………………
…………| ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;|…………………………………..
…………’, ; ; ; ; ; ; ; ; ; ~-,,___ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;’,………………………………….
………….’, ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;,-‘….’’-, ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ‘,…………………………………
………..,’ ‘- ; ; ; ; ; ; ; ; ;,-‘’……….’-, ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ‘,………………………………..
……….,’ ; ;’ ; ; ; ; ; ; ,,-‘…………….’, ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;’,……………………………….
………,’ ; ; ; ; ; ; ; ;,-‘’…………………’’-, ; ; ; ; ; ; ; ; ; |……………………………….
……..,’ ; ; ; ; ; ; ;,,-‘………………………’’, ; ; ; ; ; ; ; ; |………………………………
……..| ; ; ; ; ; ; ;,’…………………………,’ ; ; ; ; ; ; ; ;,’……………………………….
……..| ; ; ; ; ; ; ,’………………………..,-‘ ; ; ; ; ; ; ; ,’’………………………………..
……..| ; ; ; ; ; ;,’……………………….,-‘ ; ; ; ; ; ; ; ,-‘………………………………….
……..’,_ , ; , ;,’……………………….,’ ; ; ; ; ; ; ; ,-‘……………………………………
………’,,’,¯,’,’’|……………………….| ; ; ; ; ; ; ; ; ‘--,,………………………………….
………….¯…’’………………………..’-, ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;’’~,,…………………………….
……………………………………………’’-,, ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;’’~-,,……………………….
………………………………………………..’’-, ; ; ; ; ; ,,_ ; ;’-,’’-,……………………..
…………………………………………………..’, ; ; ; ; ; ; ‘-,__,\\--\\...........................
……………………………………………………’-, ; ; ;,,-~’’’ \\ , ,|, |……………………
………………………………………………………’’~-‘’_ , , ,,’,_/--‘……………………
…………………………………………………………….’’~-~’………………….…….
_______________________

symbol:bg:52:color1:22:icon:90
5,4k
   

Nouveau record de 32 112 !

monster:bg:19:glasses:0:hats:37:body:14:mouth:16:eyes:0
8,0k
   

@cheveuxbouclés : gg combien d'anti

symbol:bg:52:color1:22:icon:90
5,4k
   

@Aigle_doré : 4

symbol:bg:40:color1:30:icon:75:blason:2
3 837
   

@cheveuxbouclés : gg

girl:bg:7:glasses:46:hats:41:body:9:wear:8:mouth:1:nose:2:eyes:7:hair:39
920
   

;

symbol:bg:40:color1:30:icon:75:blason:2
3 837
   

@Yanart : ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

boy:bg:1:hats:24:body:1:wear:19:mouth:6:nose:5:eyes:5:hair:50:beard:0
5,0k
   

1 er du jour

boy:bg:1:glasses:10:hats:5:body:2:wear:9:mouth:6:nose:8:eyes:13:hair:51:beard:0
2 571
   

_.-----._
,,/",~ ~."\."
'| (•) (•). |`
C +. D
"\, O ,/"
""--""
(C'est facile)

boy:bg:1:glasses:10:hats:5:body:2:wear:9:mouth:6:nose:8:eyes:13:hair:51:beard:0
2 571
   

~~~~~~~~~~$$$$$$
~~~~~~~~~.$$$**$$
~~~~~~~~~$$$"~~`$$
~~~~~~~~$$$"~~~~$$
~~~~~~~~$$$~~~~.$$
~~~~~~~~$$~~~~..$$
~~~~~~~~$$~~~~.$$$
~~~~~~~~$$~~~$$$$
~~~~~~~~~$$$$$$$$
~~~~~~~~~$$$$$$$...
~~~~~~~.$$$$$$* ...
~~~~~~$$$$$$$".....
~~~~.$$$$$$$
~~~$$$$$$"`$
~$$$$$~~~~~$$.$..
$$$$$~~~~$$$$$$$$$$.
$$$$~~~.$$$$$$$$$$$$$
$$$~~~~$$$*~`$~~$*$$$$
$$$~~~`$$"~~~$$~~~$$$$
3$$~~~~$$~~~~$$~~~~$$$
~$$$~~~$$$~~~`$~~~~$$$
~`*$$~~~~$$$~~$$~~ $
~~~$$$$~~~~~~~$$~$$"
~~~~~$$*$$$$$$$$$"
~~~~~~~~~~````~$$
~~~~~~~~~~~~~~~`$
~~~~~~~~..~~~~~~$$
~~~~~~$$$$$$~~~~$$
~~~~~$$$$$$$$~~~$$
~~~~~$$$$$$$$~~~$$
~~~~~~$$$$$"~~.$$
~~~~~~~"*$$$$$$
(C'est facile )

symbol:bg:32:color1:3:icon:77:blason:4
6,5k
   

@produ91 : stylé la clé de sol : )

symbol:bg:17:color1:2:icon:79:blason:4
1 590
   

5eme du jour ????????

boy:bg:1:glasses:10:hats:5:body:2:wear:9:mouth:6:nose:8:eyes:13:hair:51:beard:0
2 571
   

2 eme du mois

symbol:bg:16:color1:22:icon:41:blason:0
2 153
   

1er du JOUR §§§!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

boy:bg:1:hats:24:body:1:wear:19:mouth:6:nose:5:eyes:5:hair:50:beard:0
5,0k
   

1 er du jour

boy:bg:32:glasses:18:hats:15:body:4:wear:27:mouth:5:nose:8:eyes:16:hair:66:beard:70
603
   

~~~~~~~~~~$$$$
~~~~~~~~~~$$$$$$
~~~~~~~~~.$$$**$$
~~~~~~~~~$$$"~~`$$
~~~~~~~~$$$"~~~~$$
~~~~~~~~$$$~~~~.$$
~~~~~~~~$$~~~~..$$
~~~~~~~~$$~~~~.$$$
~~~~~~~~$$~~~$$$$
~~~~~~~~~$$$$$$$$
~~~~~~~~~$$$$$$$...
~~~~~~~.$$$$$$* ...
~~~~~~$$$$$$$".....
~~~~.$$$$$$$
~~~$$$$$$"`$
~$$$$$~~~~~$$.$..
$$$$$~~~~$$$$$$$$$$.
$$$$~~~.$$$$$$$$$$$$$
$$$~~~~$$$*~`$~~$*$$$$
$$$~~~`$$"~~~$$~~~$$$$
3$$~~~~$$~~~~$$~~~~$$$
~$$$~~~$$$~~~`$~~~~$$$
~`*$$~~~~$$$~~$$~~ $
~~~$$$$~~~~~~~$$~$$"
~~~~~$$*$$$$$$$$$"
~~~~~~~~~~````~$$
~~~~~~~~~~~~~~~`$
~~~~~~~~..~~~~~~$$
~~~~~~$$$$$$~~~~$$
~~~~~$$$$$$$$~~~$$
~~~~~$$$$$$$$~~~$$
~~~~~~$$$$$"~~.$$
~~~~~~~"*$$$$$$

Afficher les 9 réponses précédentes
symbol:bg:16:color1:22:icon:41:blason:0
2 153
   

@jsm : je l'ai déjà fait

symbol:bg:40:color1:30:icon:75:blason:2
3 837
   

@jesuisnoob(-_-) : ah ok

symbol:bg:40:color1:30:icon:75:blason:2
3 837
   

@.... : c'est facile (tu fais un copié collé)????

boy:bg:32:glasses:18:hats:15:body:4:wear:27:mouth:5:nose:8:eyes:16:hair:66:beard:70
603
   

(-_-)

monster:bg:21:glasses:0:hats:33:body:0:mouth:2:eyes:25
21,7k
   

@issa456 : (-o-) (-_-)

boy:bg:10:glasses:32:hats:0:body:2:wear:1:mouth:2:nose:1:eyes:13:hair:51:beard:0
5,9k
   

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

monster:bg:21:glasses:0:hats:33:body:0:mouth:2:eyes:25
21,7k
   

@ZACKER : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

boy:bg:1:hats:16:body:2:wear:13:mouth:2:nose:8:eyes:5:hair:64
314
   

‘ë’€êÿ¿[{¿ûþ‘’¬ä€þ¿ÿ[ä{¿`{`ä[×`ûþ¿‘’ðêþð‘ëßï©ßëä‘ðü?ßü¬ë‘ß‘â€?‘â©êðû‬?¬üßä묬ÄÛß‘¬ÐÛ{[ÛŸ{[Û?€ÛÂ?[ʬ€ÂÐÛÊ{

[Ÿ^{[|[Ô Þß ÄÖÞ¬Ä ËßܬÂЀ¬ÛÄߑ€ŸŸ’??îÿâꬑ‘¬ô€‘¬ØÎ

€ ÐÞ?Ê???Þ’ËʒʌΒŒßÏ’€Ê÷×××€Â?€ÂÔ€Â??¬?¿×©÷»÷¿¬?ÊΑÔ{~{Ô

symbol:bg:40:color1:30:icon:75:blason:2
3 837
   

@Luky07 : ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

boy:bg:1:glasses:36:hats:10:body:2:wear:33:mouth:2:nose:7:eyes:7:hair:65:beard:0
7,8k
   

yes je suis premier du mois

boy:bg:49:glasses:21:body:3:wear:27:mouth:7:nose:10:eyes:7:hair:42:beard:4
25,8k
   

1er du moissssssssssssssssss!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

boy:bg:52:glasses:0:body:1:wear:15:mouth:9:nose:5:eyes:3:hair:15:beard:0
3 187
   

Toujours aussi intéressant ce jeu

boy:bg:27:glasses:32:hats:0:body:1:wear:32:mouth:6:nose:7:eyes:11:hair:15:beard:0
30,3k
   

symbol:bg:32:color1:28:icon:83:blason:0
34,6k
   

@Victor2305 : pourquoi?

boy:bg:27:glasses:32:hats:0:body:1:wear:32:mouth:6:nose:7:eyes:11:hair:15:beard:0
30,3k
   

@EKM : non rien

symbol:bg:32:color1:28:icon:83:blason:0
34,6k
   

@Victor2305 : ok

boy:bg:30:glasses:10:hats:29:body:1:wear:2:mouth:6:nose:8:eyes:1:hair:15:beard:0
1 644
   

1 er DU JOUR !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

symbol:bg:32:color1:28:icon:83:blason:0
34,6k
   

@BERBERSD5 : cool

boy:bg:49:glasses:21:body:3:wear:27:mouth:7:nose:10:eyes:7:hair:42:beard:4
25,8k
   

@BERBERSD5 : MOI AUSSI ET 2EME DE LA SEMAINE

Ajouter un commentaire

Seuls les joueurs inscrits peuvent ajouter des commentaires.
Votre message*
J'accepte le règlement des commentaires*